Contact frank

Mis het niet: het nieuws van frank. Als lid van frank ontvang je automatisch onze nieuwsbrief. En op het connect-kanaal van frank delen we inhoudelijke informatie. Daar kun je ook discussiëren met collega’s van RGN over alles wat met arbeidsvoorwaarden te maken heeft.

Wil je rechtstreeks contact met frank? Dat kan zeker ook! Mail naar frank@wijzijnfrank.nu en frank laat snel iets van zich horen!

frank heeft het antwoord

Veelgestelde vragen aan frank

Wat is frank?

frank is een onafhankelijke vereniging die alle vaste medewerkers van RGN in de cao vertegenwoordigt. frank bestaat uit collega’s die werken binnen RGN (Randstad, Yacht, Tempo-Team, BMC).

Wie kan er lid worden van frank?

Elke werknemer van RGN kan lid worden van frank.

Wat kost lidmaatschap?

1 euro per jaar! Je betaalt het makkelijk met iDeal via een betaalverzoek.

Wat doet frank?

frank is een van de vaste cao-onderhandelaars. Frank vraagt wat jij belangrijk vindt, behartigt jouw belangen en houdt je voortdurend op de hoogte van de cao-voortgang.

Hoe word ik als lid betrokken?

We raadplegen jouw mening en belangen via klankbordsessies, persoonlijke gesprekken en online onderzoeken. Daarnaast leggen we alle belangrijke stappen in de cao-onderhandeling voor aan de leden. Je kunt ook altijd direct contact opnemen met het bestuur via frank@wijzijnfrank.nu.

Waar vind ik de cao?

Deze vind je op connect. Als je naar ‘HR & ik’ navigeert, vind je de link naar de cao gelijk aan de rechterkant van de pagina. Ben je ingelogd met je Randstad-account? Klik dan op deze rechtstreekse link.

Tot wanneer loopt de cao?

Deze loopt tot en met 30 juni 2024.

Wie zijn er betrokken bij de cao?

Naast frank behartigen ook vakbonden De Unie en CNV de werknemersbelangen. Uiteraard is RGN als werkgever ook betrokken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Je kunt ons altijd bereiken via frank@wijzijnfrank.nu.

Wat is het verschil tussen de OR en frank?

De OR Vast van RGN gaat over alle zaken die staan beschreven in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). De OR behartigt de belangen van de onderneming als geheel. Ook een helder verschil is dat een OR formeel niet kan opkomen voor een individu, waar een vakbond dit wel kan.